Šolski koledar

Prvi šolski dan je 1. september 2022.
14. september – letni izpiti/jesenski rok.
24. januar – letni izpiti/zimski rok.
27. januar – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
19. maj – letni izpiti/majski rok.
24. maj – sprejemni preizkus za vpis v glasbeno šolo.
12. junij do 15. junij – letni izpiti/junijski rok .
21. junij – popravni izpiti.
Zadnji šolski dan, zaključek pouka in podelitev spričeval je 23. junij 2023.
30. avgust – popravni izpiti in naknadni rok za sprejemi preizkus za vpis (po potrebi).

Zraven državnih praznikov, sobot in nedelj 
so pouka prosti dnevi še:
– 31. oktober do 4. november – dnevi jesenskih počitnic,
– 26. december do 2. januar – dnevi novoletnih počitnic,
– 30. januar do 3. februar – dnevi zimskih počitnic,
– 27. april do 2. maj – dnevi prvomajskih počitnic,
– 26. junij do 31. avgust – dnevi letnih počitnic.

Varna pot v šolo

Skupaj s starši določite najvarnejšo pot do šole. Otroke opozorite na nevarne točke. Najmlajši morajo imeti spremstvo starejših.