Višino prispevka za materialne stroške staršev sprejme Svet zavoda GŠ Ormož, potrdi ga MIZŠ.

  • Prispevek staršev za materialne stroške znaša 27€ mesečno.
  • Za učence, ki se učijo več instrumentov, petje ali ples, se za vsak naslednji instrument, petje ali ples plača 19€.
  • Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se za prvega otroka plača 27€, za vsakega naslednjega pa 19€.
  • Mesečna izposoja šolskega instrumenta je 10€.
  • Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja sta zastonj.
  • Prispevek staršev za mažorete znaša 13€ mesečno.