V GŠ Ormož izvajamo naslednje programe:

 • PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost otrok: 5 let)
 • GLASBENA PRIPRAVNICA (starost otrok: 6 let)
 • PROGRAM GLASBA (klavir, kitara, flavta, klarinet, saksofon, trobila, tolkala, violina, viola, harmonika, diatonična harmonika)
 • PETJE
 • PLESNA  PRIPRAVNICA (za balet), BALET
 • MAŽORETE

PREDMETNIK

Učenci, vpisani v glasbeno šolo, morajo imeti zraven instrumenta, petja in baleta še naslednje predmete:

  • nauk o glasbi (NGL) 
  • solfeggio
  • komorna igra – od 5. razreda godal, pihal, trobil, kitare, harmonike, diatonične harmonike, klavirja in 4.r. petja
  • orkester :
     • od 4. razreda pihal, trobil, tolkal in diat. harmonike
     • od 5. razreda kitare, godal in harmonike
  • pevski zbor – učencem, ki ne obiskujejo orkestra, šola omogoči vključitev v pevski zbor

Učenci v šolskem letu 2021/22 obiskujejo naslednje predmete:

Učenci po instrumentih:

violina: 16 učencev

saksofon: 4 učencev

harmonika: 10 učencev

trobila: 12 učencev

kitara: 35 učencev

tolkala: 10 učencev

Učenci po razredih:

1. razred: 51 učencev

2. razred: 44 učencev

3. razred: 32 učencev

4. razred: 29 učencev

5. razred: 26 učencev

6. razred: 28 učencev

7. razred: 3 učenci

8. razred: 8 učencev