Opravljanje izpitov

Učenec mora enkrat letno opravljati izpit iz instrumenta. Učenci klavirja, violine, kitare, trobil, pihal, tolkal in harmonike v prvem razredu ne opravljajo izpita. Oceni jih njihov učitelj.

Pri izpitih morajo biti prisotni trije člani komisije. Učenci opravljajo izpite po abecednem redu od nižjih razredov proti višjim. Sedem dni pred izpitnim rokom se objavi urnik izpitov. Učitelj učenca predlaga izpitni komisiji oceno. Člani komisije z glasovanjem odločijo o oceni.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta, zaradi opravičljivih razlogov, ni mogoče oceniti ali njegovo znanje ne zadošča, glede na predpisani učni načrt, lahko učenec izobraževanje podaljša za eno leto.

Popravni izpit lahko učenci opravljajo le iz nauka o glasbi (NGL). Pri instrumentu popravnih izpitov ni.

Zelo nadarjeni učenci lahko napredujejo hitreje.

Iz Zakona o glasbenih šolah:

35. člen

Učenec, oziroma starši, lahko v treh dneh po sprejemu letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu. Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po sprejemu ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli. Ocena komisije je dokončna.

Instrument Datum predsednik člani
klavir 13., 14. 6. 2022 T. Mesarič J. Kirbiš in L. Juvančič
klavir 15. 6. 2022 L. Juvančič J. Kirbiš in T. Mesarič
klavir 16. 6. 2022 J. Kirbiš T. Mesarič, L. Juvančič
pihala, trobila, 13. 6. 2022 D. Feguš A. N. Juričinec, V. Krničar S.Pokrivač (M.Lah)
pihala, trobila, tolkala 14. 6. 2022 V. Krničar R. Munda, D. Feguš
kitara 15. 6. 2022 E. Bruk D. Petek in D. Obilčnik
violina 16. 6. 2022 D. Obilčnik D. Petek in E. Bruk
harmonika 15. 6. 2022 V. Malec A. Kos in R. Munda
dia. harmonika 16. 6. 2022 A. Kos V. Malec in R. Munda
solffegio 16. 6. 2022 R. Horvat T. P. Laznik, T. Korpar
petje 17. 6. 2022 T. Petek T. P. Laznik in T. Mesarič

Jesenski izpitni rok za občane, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Ormož

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

Izpit bo 14. 9. 2022 v prostorih GŠ Ormož.

Kako se prijavim?

  1. Za prijavo na izpit izpolnite VLOGO ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN
  1. Izpolnjeno vlogo natisnete, izpolnite in pošljete v Glasbeno šolo Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož ali poskenirate in pošljete na info@gsormoz.si.
  1. Rok za prijavo je  10. 9. 2022.
  1. Po pošti boste prejeli prijavnico na izpit (obrazec DZS 1,93), informacijo o terminu opravljanja izpita in o plačilu.

Cenik:

1 izpit (samo NGL ali samo instrument) = 30EUR

2 izpita (instrument in NGL)=60EUR

Izpiti za občane, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Ormož

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

V šolskem letu 2021/22  bo izpit 17. 6. 2022 v prostorih GŠ Ormož.

Kako se prijavim?

  1. Za prijavo na izpit izpolnite VLOGO ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN
  1. Izpolnjeno vlogo natisnete, izpolnite in pošljete v Glasbeno šolo Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož ali poskenirate in pošljete na info@gsormoz.si.
  1. Rok za prijavo je  1. 6. 2022.
  1. Po pošti boste prejeli prijavnico na izpit (obrazec DZS 1,93), informacijo o terminu opravljanja izpita in o plačilu.

Cenik:

1 izpit (samo NGL ali samo instrument) = 30EUR

2 izpita (instrument in NGL)=60EUR