Opravljanje izpitov

Učenec mora enkrat letno opravljati izpit iz instrumenta. Učenci klavirja, violine, kitare, trobil, pihal, tolkal in harmonike v prvem razredu ne opravljajo izpita. Oceni jih njihov učitelj.

Pri izpitih morajo biti prisotni trije člani komisije. Učenci opravljajo izpite po abecednem redu od nižjih razredov proti višjim. Sedem dni pred izpitnim rokom se objavi urnik izpitov. Učitelj učenca predlaga izpitni komisiji oceno. Člani komisije z glasovanjem odločijo o oceni.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta, zaradi opravičljivih razlogov, ni mogoče oceniti ali njegovo znanje ne zadošča, glede na predpisani učni načrt, lahko učenec izobraževanje podaljša za eno leto.

Popravni izpit lahko učenci opravljajo le iz nauka o glasbi (NGL). Pri instrumentu popravnih izpitov ni.

Zelo nadarjeni učenci lahko napredujejo hitreje.

Iz Zakona o glasbenih šolah:

35. člen

Učenec, oziroma starši, lahko v treh dneh po sprejemu letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu. Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po sprejemu ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli. Ocena komisije je dokončna.

Instrument Datum predsednik člani
klavir 11. 6. 2024 T. Mesarič J. Kirbiš, L. Petek
klavir 12. 6. 2024 L. Petek J. Kirbiš, T. Mesarič
klavir 13. 6. 20234 J. Kirbiš T. Mesarič, L. Petek
klavir 14. 6. 2024 T. Mesarič J. Kirbiš, L. Petek
pihala, trobila  (tolkala) 12. 6. 2024 D. Feguš V. Krničar, A. N. Juričinec (S. Krničar)
pihala, trobila, 13. 6. 2024 V. Krničar R. Munda, D. Feguš (J. Horvat)
kitara 12. 6. 2024 E. Bruk D. Petek, D. Obilčnik
kitara 13. 6. 2024 E. Bruk D. Petek, D. Obilčnik
violina 11. 6. 2024 D. Obilčnik D. Petek, E. Bruk
harmonika 12. 6. 2024 V. Malec A. Kos, R. Munda
dia. harmonika 13. 6. 2024 A. Kos V. Malec, R. Munda
solfeggio 13. 6. 2024 T. P. Laznik D. Potočnik, T. Korpar
petje 14. 6. 2024 T. Petek T. P. Laznik, T. Mesarič
balet junij T. Petek S. I. Banica, T. Korpar

*Možna je sprememba ali zamenjava katerega izmed terminov. Učenci bodo o tem pravočasno obveščeni. Časovnica izpitov, ki je od 11. do 14. junija 2024 je fiksna.

Izpiti za občane, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Ormož

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

V šolskem letu 2022/23  bo izpit 17. 6. 2024 v prostorih GŠ Ormož.

Kako se prijavim?

  1. Za prijavo na izpit izpolnite VLOGO ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN
  1. Izpolnjeno vlogo natisnete, izpolnite in pošljete v Glasbeno šolo Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož ali poskenirate in pošljete na info@gsormoz.si.
  1. Rok za prijavo je  3. 6. 2024.
  1. Po pošti boste prejeli prijavnico na izpit (obrazec DZS 1,93), informacijo o terminu opravljanja izpita in o plačilu.

Cenik:

1 izpit (samo NGL ali samo instrument) = 30EUR

2 izpita (instrument in NGL)=60EUR