Svet zavoda 2020-2024

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2020 – 2024:

– Mesarič Tadeja – zaposleni – predsednica
– Robert Horvat –  občina Ormož – podpredsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni
– Doroteja Feguš – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Polona Kociper – zaposleni
– Stanislava Kosi – občina Sveti Tomaž
– Boris Škrjanec – občina Ormož
– Mojca Cerovič Ostrc – starš
– Barbara Podgorelec – starš
– Samuel Megla – starš

Zapisniki sej Sveta zavoda Glasbene šole Ormož:

1. seja
2. seja
3. seja
4. seja
5. seja
6. seja
7. seja
8. seja
9. seja
10. seja
11. seja
Uradni zaznamek korespondenčne seje
12. seja

Svet staršev 2020-2024

Člani Svet staršev za mandatno obdobje 2020 – 2024:
– Samuel Megla – godala (predsednik)
– Tamara Luskovič – klavir
– Barbara Podgorelec – tolkala, pihala, trobila
– Natalija Hudin – petje
– Sabina Fras – harmonika
– Mojca Cerovič Ostrc – diatonična harmonika
– Aleksandra Kociper – kitara

Zapisniki sej Sveta staršev Glasbene šole Ormož:
1. seja
2. seja
3. seja
4. seja
5. seja
6. seja
7. seja
8. seja
9. seja