Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

    • Center za pravno pomoč, d.o.o.
    • Katja Tretjak, univ. dipl. prav., pravna svetovalka
    • Mariborska cesta 69, 3000 Celje
    • Telefon: 059 340 912
              e-mail: katja@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

Več na:

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE (s klikom odprite dokument)

OBRAZCI:

Obrazec-Pravica do ugovora-za upravljalca

Obrazec-Prijava krsitve varstva osebnih podatkov-prijava DPO

Obrazec-Zahteva za izbris podatkov-za upravljalca

Obrazec-Zahteva za omejitev obdelave-za upravljalca

Obrazec-Zahteva za popravek podatkov-za upravljalca

Obrazec-Zahteva za prenosljivost podatkov

Obrazec-Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki